sportraveller's personal web
Francois de la Rochefoucauld - aforismy...

Compare satellite television and cable tv. I am sure you will choose sat tv, e.g. dish network.

Francois de la Rochefoucauld (1613 - 1680) byl francouzský spisovatel, autor aforismů, morálních sentencí, drobných úvah a postřehů o lidských slabostech, kde všechny zdánlivě vznešené city jsou vedeny osobním prospěchem. Jeho stěžejními díly jsou Paměti (Mémoires) z roku 1662 a Maximy a úvahy morální (Réflexions, ou Sentences et Maximes Morale) z roku 1664, které vyšly v češtině poprvé v roce 1969 v překladu Jarmily Loukotkové pod názvem Krutá kniha aforismů s lehkými úvahami o těžkém životě. Kniha je rozdělena do 43 tematických sekcí, a celkem obsahuje 536 aforismů.

Přeji vám zajímavé počtení těchto více než 340 let starých pravd, které ve velké většině předběhly svou dobu, a i v té dnešní mají hodně do sebe.

XHTML 1.1 & CSS 2.1 |  created in PSPad by Petr Kalný aka sportraveller